Category

Biznes

Category

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dokonanie kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Zlecając ocenę ryzyka wybuchu firmie Firedom dostajesz gwarancję rzetelnie wykonanego zlecenia z dbałością o każdy szczegół. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i z zachowaniem aktualnie panujących przepisów wykonamy wszystkie czynności potrzebne do zdobycia potrzebnych uprawnień i zapewnienia użytkownikom budynku maksymalnego bezpieczeństwa.

Co zawiera ocena ryzyka wybuchu?

Dokument oceny ryzyka wybuchu jest niezbędny podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i Zakładu Ubezpieczeń. Pierwszym i bardzo ważnym elementem naszej pracy jest zidentyfikowanie zapalnych zagrożeń i analiza źródeł zapłonu w celu zlokalizowania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Ważnym czynnikiem jest też ocena instalacji i maszynerii używanej na terenie danego zakładu i surowce tam przetwarzane. Na podstawie powyższych  czynników oszacujemy ryzyko wystąpienia wybuchu i sporządzimy odpowiednią dokumentację niezbędną do przedstawienia odpowiednim organom.

Operat przeciwpożarowy niezbędny do pozwolenia na składowanie śmieci

Nasz firma posiada niezbędne uprawnienia do wystawienia pozytywnej opinii na temat bezpiecznego składowania i przetwarzania odpadów. Operat przeciwpożarowy to specjalne uprawnienie, które  dołączane jest do dokumentów o pozwolenie na magazynowanie odpadów. Bez pozytywnego orzeczenia specjalistów od ochrony przeciwpożarowej uzyskanie takiego uprawnienia jest niemożliwe. Firma Firedom zapewnia odpowiednie dokumenty, poświadczone przez rzeczoznawcę i gotowe do oddania Państwowej Straży pożarnej w celu uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Zajmujemy się również szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wykonywaniu audytów przeciwpożarowych. Zapraszamy do zapoznania się z wykonywanymi przez nas usługami na terenie całej Polski. 

https://rosequarterdevelopment.org https://e-halina.pl https://teldomains.pl